انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر امیر محمد دانشیان مقدم  

مرتبه علمی: استادیار پایه 19

پست الکترونیک:

daneshian.a.m@gmail.com

daneshian.a.m@iaushab.ac.ir  

 

 

سوابق شغلی

1-رئیس دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی (رئیس اداره هیأت علمی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1376 تا 1384 و کارگزین نمونه منطقه2 درسال 1384.

2- مدیر اموراداری واحد شبستر از سال 1381 تا 1384(همزمان با پست دفتر استخدام ).

3- مدیر دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد شبستر از سال 1380 تا 1383( همزمان با پستهای سازمانی مذکور).

4- مدیر آموزش واحد شبستر از مهر ماه 1391 تا دیماه 1392

5- معاون آموزشی واحد از دیماه 92 تا کنون

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.